فروشگاه ساز

فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 1

گزارش کارآموزی شبکه کامپیوتر در شرکت فرودگاه های کشور

سازمان هواپيمايي کشوري به منظور کنترل فضاي کشور و تامين ايمني پرواز هواپيماهاي داخلي و خارجي و برقراري ارتباط هوايي درون و برون مرزي و با در نظر گرفتن استاندارد ها و رويه هاي توصيه شده بين المللي ايکائو، مقررات و استاندارد هاي ملي هوانوردي در زمينه فعاليت هاي هوانوردي از جمله مراقبت پرواز، ارتباطات

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل