فروشگاه ساز

فایل های دسته بندی مهندسی صنایع - صفحه 1

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع،تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی

دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع،تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار سازمانی علل اصلی انحرافات موجود ، در مورد ماشينهای مخصوص خدمات شهری با توجه به تمرکز و بسيج نيروی انسانی خطوط توليدی جهت تکميل و تحويل اتوبوسهای مورد قرارداد با وزارت کشور و سعی در انتقال تکنولوژی ماشينهای مخصوص به شرکت سرخس خودرو شمس

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل