فروشگاه ساز

فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

گزارش کارآموزی کشاورزی،کشت و پرورش درخت سیب

دانلود پروژه گزارش کارآموزی کشاورزی،کشت و پرورش درخت سیب سيب از گونه هاي وحشي موجود در آسيا و اروپا به دست آمده و قدمت كشت آن به سال هاي ماقبل تاريخ مي رسد با وجود قدمت كاشت سيب در دنيا و شناختي كه در ايران زمين از اين درخت داشته اند تا اين اواخر به عنوان يك محصول تجاري تلقي نمي شد

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل