فروشگاه ساز

نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره برق

دسته بندي : کارآموزی و کارورزی » برق،الکترونیک،مخابرات
این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره برق

نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره برق : مهندسان برق با خلق وعملکرد سیستمهای بسیار متنوعی سروکار دارند که به منظور بدست آوردن نیازها و خواسته های جامعه طراحی می شوند . این سیستم ها دامنه گسترده ای دارند واز سیستم های مربوط به تولید ،انتقال وکنترل مقادیر کم انرژی سیستم های کنترل و بهره وری از مقادیر بسیار زیاد انرژی رادربرمی گیرند ،درایران سیستم های برق حداکثر نقاط به صورت شعاعی ساده است و کمتر از تجهیزات ایمنی خط استفاده کرده اند وبرای تولید برق در نیروگاهها از سوختهای فسیلی استفاده می کنند وتا حد خیلی کم از توربینهای آبی وبادی و هسته ای برای تولید برق استفاده می کنند و قسمت انتقال برق نیز بیشتر به صورت هوایی است ودر بعضی از جاهای خاص از کابل کشی زمینی استفاده کرده اند . دراین گزارش در فصل اول در مورد ایمنی دربرق وکارکردن با قسمتهای مختلف سیستم برق توضیح داده شده است وباید گفت ایمنی مهمترین ویکی از اصولی ترین کارهایی است که هر کس می خواهد با برق سروکار داشته باشد باید آن رابداند ورعایت کند که سلامت وکار طولانی ومداوم با برق رابرای خود تضمین کند ودر فصل دوم در مورد قسمتهای اداره برق و وظایف آنها شرح داده شده است و همچنین در مورد تجهیزات دستگاهی که مورد استفاده در اداره برق قرار می گیرد .
قسمتهای اداره برق :اتفاقات ،امور مشترکین : وظیفه اداره برق :برق رسانی از خطوط فشار قوی و پستهای توضیح که به محل زندگی مشترکین و تبدیل فشار قوی به فشار ضعیف وآن را دردرب نزل ومکان مورد نظر تحویل دادن و مراقبت کردن ازآن اکنون سعی می کنیم این وظیفه اداره برق را به صورت علمی ونقشه ها و تصاویر به طور کلی توضیح دهیم وباید بگوییم این توضیحات من براساس اداره برق کل کارآموزی و منطق تحت نظر آن می باشد . برق منطقه که من در مورد آن توضیح میدهم :منطقه ای است به اسم شهرستان خرمدره و نواحی اطراف آن وبرق این منطقه از دو سمت نساره تغذیه می شود وبرق ورودی این سمت از دو نواحی ورودی تبریز وکرمانشاه می باشد .
روی این فیدرها 400 متری وصل شده است که 190 ترانس برای مشترکین و مصارف خانگی می باشد و210 ترانس . حال که برق به ترانسهای توزیع رسیده است از سر ترانس به کنتورها وصل می شود که طبق شکل در مورد ترانس توضیحاتی تا حد توان می دهم .
هر ترانس در مرحله اول باید ایمنی آن تضمین شود زیرا توزیع ترانس حساس ترین قسمت برق است چون اگر یک ترانس خراب شود چندین روز و یا شاید چندین هفته طول بکشد تا یک ترانس راعوض و جابه جا کنند ولی اگر هر قسمت توزیع خراب شود با پیچ کردن نیرو می توان دریکی دو روز آن را درست کرد پس برای ایمن نگه داشتن ترانس و جلوگیری از خراب شدن آن در مرحله اول ترانس را طوری درست می کنند که نوسانات نتوانند به ترانس صدمه بزند . برای این کار در سرسال اداره برق هر منطقه یا خود شرکت های خصوصی تحت نظر آن بازدید انجام می دهند که طبق چک لیست های که قبلا"تهیه شده است این کار را انجام می دهند که نمونه این چک لیست آورده شده است . که در این چک لیست ها بازرسی کل ترانس ها و تابلوهای برق توزیع آن نشان داده می شود .
توضیح میگر : دستگاهی است که از آن برای اندازه گیری ارت استفاده می شود ،برای اندازه گیری هریک از آیتم های مقاومتی نسبت به زمین که شامل بدنه ترانس ،بدنه تابلو ،نول می شود که باید کمترین مقاومت را داشته باشد تا در موقعی که رعد وبرق ویا نوسانانی دیگری را که به وجود می آید را به زمین انتقال دهد و صدمه ای به تجهیزات نرسد . باید این مقاومت کمتر از 5 باشد برای تجهیزات زیرا اگر بیشتر باشد این نوسانات به زمین نمی تواند انتقال یابد و تجهیزات دچار صدمه می شوند .
دستگاه میگر تشکیل شده از قسمت های زیر است : تشکیل شده از یک عقربه سنج و دارنده یک شمارنده گردان است که مقدار مقاومت را نشان می دهد و دکمه Power که با فشار دادن آن درست کار کردن هریک از سیستمها وباتری را امتحان کنیم . میگر دارای سه سیم با رنگهای زرد ،قهوه ای ،قرمز ،می باشد .
اندازه سیم زرد m 10 و قرمز m 15 و قهوه ای به اندازه دلخواه ،اندازه سیمهای زرد و قرمز به این خاطر زیاد است چون دقیق جای چاله ارت مشخص نیست اگر بخواهیم اندازه هرکدام ازآیتمها را بگیریم دوسیم زرد و قرمز وصل زمین می شوند سیم قهوه ای به آیتم مورد اندازه گیری وصل می شوند و بعد عدد روی دستگاه اندازه آیتم ارت می شود . حال که برق به هر ترانس رسید نوبت به توزیع آن در منطقه مسکونی میرسد که برای این کار اول باید فهمید که چند خانواده یا چند مصرف کننده از این برق استفاده می کنند و چقدر مصرف دارند که ترانس متناسب با مصرف آنها را دراین منطقه قراردهند که اداره برق برای خود لیست ها و میانگین ها مصرف خانواده های مصرف کننده های خصوصی که در اداره برق محل کارآموزی من برای هر خانواده روستایی 3 آمپر مصرف در نظر می گرفتند و به طور مثال برای 35 خانوار از ترانس با قدرت KW 100 استفاده می کردند که همیشه از ترانسهای استفاده می کنند که درآینده هم اگر مصرف کننده جدیدی باشد بتوان به راحتی از ترانس استفاده کرد . وحال بصورت علمی و دقیق برای کارگاهها ،مناطق مسکونی ، توضیح داده شده است .
نحوه انتخاب ترانسفورماتور درجریان متناسب با قدرت قراردادی : یکی از مسائلی که در هر انتخاب ترانسفورماتورهای جریان باید مورد توجه قرار گیرد متناسب جریان اسمی طرف اولیه آن را قدرت قراردادی انشعاب مورد نظر می باشد . برای این محصول می توان از رابطه زیر استفاده کرد : با توجه به اینکه براساس مقررات آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق درحال حاضر cosp برابر 9/0 در نظر گرفته شده بنابراین هرآمپر تک فاز در شبکه 220 ولت معادل یک کیلو وات و 5 آمپر سه فاز در شبکه 380 * 3 ولت برابر 3 کیلیو وات می باشد . در شبکه 20 کیلو وات نیز هر 100 کیلو وات برابر با 2/3 آمپر ،در شبکه 11 کیلو ولت هر 100 کیلو وات معادل 8/5 آمپر ودر شبکه 33 کیلو ولت هر 100 کیلو وات برابر با 94/1 آمپر است . توان ترانسفورماتور (va) تا n برابر جریان نامی طرف اولیه تقریبا"متناسب با حاصل ضرب (va)n می باشد و تنها ممکن است در n برابر جریان نامی این توان حداکثر تا 10- %خطا داشته باشد بطور مثال ترانسفورماتور جریان با مشخصات 5/100 آمپر و 5>n30 =va به مداری با مصرف 10 ولت آمپر در ثانویه وصل شود وضعیت زیر را پیدا می کند توان ترانسفورماتور در نقطه اشباع 30*5=150va که این توان باید در طرف ثانویه مصرف شود و برای این منظور ضریب مصرف عبارتست از : وچون 5<15 و حدود 3 برابر ضریب اشباع می باشد جریان ثانویه بیش از حد تجاوز زیاد شده و باعث سوختن لوازم اندازه گیری می شود . بنابراین ضروریست مصرف مدارهای متصل به ثانویه برابر با توان ترانسفورماتور جریان باشد باید با افزودن مقاومت در مسیر سیمها ی رابط لوازم اندازه گیری و مصرف رابه توان ترانسفورماتور نزدیک نمود ویا اینکه از ترانسفورماتور با توان کمتر و متناسب با مصرف مدار ثانویه استفاده کرد . ترانسفورماتورهای با کلاس 3-1 /0 را می توان بطور دائم تا 1/2In یعنی تا 20 درصد بیش از جریان نامی اولیه مورد استفاده قرار داد واز ترانسفورماتور های کلاس 1g-3g /0 نیز می توان تا دوبرابر جریان نامی اولیه بطور دائم استفاده کرد . لذا لازم نیست که ترانسفورماتورهای جریان را یک رنج بالاتر از قدرت قراردادی انتخاب کنیم و فقط کافی است نزدیکترین نسبت تبدیل به قدرت قراردادی با توجه به فرمول بند فوق انتخاب شود .
توجه :لازم به ذکر است که اگر نسبت تبدیل ترانسفورماتور جریان کمتر از حد مورد نیاز انتخاب شود نیز باعث افزایش درصد خطا در لوازم اندازه گیری خواهد شد . اداره برق برای زحمتی که برای مردم کشیده است پول میگیرد که برای گرفتن این پول و ولتاژهر ترانس از دستگاههای بنام کنتور استفاده می کند که جریان مصرفی را یادداشت می کند که اراده برق برای هر نوع مصرف کننده و مقدار مصرف تعرفه های خاص خودرا برای پول دریافتی از مصرف کننده دارد ولی چیزی که برای کنتورها مهم است این است که باید درست کار کنند که اداره برق در موقع نصب آنها را امتحان می کند که در زیر بصورت کلی توضیح داده شده است : چگونگی تست کنتور تک فاز و سه فاز .
تست کنتور تکفاز آنالوگ : تست این کنتورها با استفاده از دستگاهی به نام MtIIo که برای تست کنتور تک فاز ابتدا بین آن را بررسی می کنیم واگر مشکلی داشته باشد آن را تعمیر یا تعویض می کنیم که اگر مشکلی نداشته باشد شروع به تست کنتور می کنیم . بااستفاده از قسمتی از دستگاه که شبیه آوومتر انبری است به دور سیم حامل جریان قرار می گیرد . اوخروجی کنتور که یک سیم فاز و یک سیم نول دارد هرکدام دواشترا می گیریم ویک سررا برای مصرف کننده ویک سرراآزاد می گذاریم .سپس دستگاه انبری را دور سیم فاز قرار میدهیم ودو سین دیگر که آزاد می بشاد به دوسر دستگاه MTLLO وصل می شود ودر نهایت دستگاه را روشن می کنیم وآن را برروی قسمت تست قرار می دهیم ودراین حالت باید برای دستگاه تعریف شود که درچند دور کنتور تست شود . وقتی دستگاه آمده شد کنتور باید به مصرف کننده وصل شودتا کار کند در نهایت وقتی قسمت چرخنده دستگاه که قسمتی ازآن سیاه رنگ است با هر چرخش که به قسمت سیاه عقربه می رسد باید یک بار دکمه Enter را فشار می دهیم سپس با توجه به تعریفی که برای کنتور شده بود و با توجه به تعداد دور کنتور ضریب خطایی را به صورت مثبت یا منفی بر روی Display دستگاه نشان می دهد که با چرخاندن پیچ داخلی کنتور باید ضریب خطاب آن را به صفر برسانیم دراین صورت است که کنتور سالم می باشد و کاملا"تست شده تحویل داده می شود.
نمونه گزارش کارآموزی رشته برق در یک اداره برق کاراموزی اداره برق شهرستان گزارش کارآموزی برق در اداره برق دریافت گزارش کارآموزی برق فایل گزارش کارآموزی شرکت توزیع نیروی برق دانلود گزارش کارآموزی رشته برق سیستم های برق دانلود فایل گزارش کارآموزی اداره برق

فهرست مطالب

مقدمه
دستورالعمل های ایمنی وفنی
نکات ایمنی نصب اتصال زمین
بالا رفتن از تیر
حمل و نقل تیرهای چوبی و سیمانی
تعویض تیر چوبی یا سیمانی
نکات ایمنی روی کابینت
تعویض یک تابلوی توزیع
تعویض مقره فشار ضعیف
سیم کشی
انشعاب گیری فرعی
حذف شاخه ها ی درختان از روی خط
تعویض کنتور در منزل مشتری
نکات ایمنی روی ترانس
نکات ایمنی کار روی کابل
کار روی کابل بی برق
کار روی کابلهای برقدار
نگهداری کابل در رابطه با ایمنی
نکات ایمنی جوشکاری
جوشکاری با گاز
نکات ایمنی حمل بار
نکات کلی ایمنی
تعریف اداره برق
قسمتهای اداره برق :اتفاقات ،امور مشترکین
توضیح میگر
نحوه انتخاب ترانسفورماتور درجریان متناسب با قدرت قراردادی
چگونگی تست کنتور تک فاز و سه فاز
تست کنتور سه فاز
تعمیر کنتورهای تک فاز آنالوک
نتیجه
پیشنهادات
دسته بندی: کارآموزی و کارورزی » برق،الکترونیک،مخابرات

تعداد مشاهده: 705 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 33

حجم فایل:36 کیلوبایت

 قیمت: 2,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: