فروشگاه ساز

تحقیق احتراق در موتور های اشتعال جرقه ای

دسته بندي : فنی و مهندسی » برق،الکترونیک،مخابرات
این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است همچنین آماده پرینت می باشد

موضوع : تحقیق احتراق در موتور های اشتعال جرقه ای

تحقیق احتراق در موتور های اشتعال جرقه ای : اين سيستم ، يك موتور احتراقي مي باشد كه با استفاده از اشتعال بيروني ، انرژي موجود در سوخت ( بنزين ) را به انرژي جنبشي ( سينتيك ) تبديل مي كند . اين نوع موتورها براي كاركرد خود از يك مخلوط سوخت – هوا ( بر پايه بنزين يا گاز ) استفاده مي كنند . هنگامي كه پيستون در داخل سيلندر به سمت پايين حركت مي كند مخلوط سوخت هوا به داخل سيلندر كشيده شده و هنگامي كه پيستون به سمت بالا حركت مي كند اين مخلوط به صورت متراكم در مي آيد. اين مخلوط ، سپس در فواصل زماني معين و توسط شمع ها ، جهت احتراق آماده مي شود . گرمايي كه در طي مرحله احتراق حاصل مي شود باعث بالا رفتن فشار سيلندر گرديده و سپس پيستون باعث به حركت درآمدن ميل لنگ شده و در نتيجه اين فعل و انفعال ، انرژي مكانيكي ( قدرت ) حاصل مي گردد . پس از هر مرحله احتراق كامل ، گازهاي موجود از سيلندر خارج شده و مخلوط تازه اي از سوخت – هوا به داخل سيلندر كشيده ( وارد )مي شود . در موتوراتومبيلها تبديل گازها ( جابه جايي گازهاي موجود ) بر اساس اصول چهار مرحله آغاز احتراق ( چهار حالت موتور ) و نيز حركت ميل لنگ كه براي هر احتراق كاملي مورد نياز مي باشد ، صورت مي گيرد .
سيستم هاي آرايش مخلوط سوخت – هوا : وظيفه سيستمهاي كاربراتوري يا انژكتوري ، تامين مخلوط سوخت و هوا جهت شرايط كاركرد آني موتور مي باشد . در سالهاي اخير سيستمهاي انژكتوري روش جديدي را ابداع نمودند كه مزايايي از قبيل صرفه اقتصادي ، بازده بيشتر موتور ، قابليت رانندگي بهتر و نيزآلودگي كمتر را در بر داشته است . سيستمهاي انژكتوري با تعيين دقيق مقدار هواي ورودي وظيفه تامين مقدار مشخصي از سوخت را مطابق با شرايط بار موتور به عهده داشته و نيز كمترين آلودگي خروجي را نيز در بر خواهند داشت . در اين سيستم و به جهت ثابت نگه داشتن كمترين آلودگي تركيب و ساختار مخلوط سوخت – هوا به صورت كاملاً دقيق كنترل مي شود .
سيستم هاي انژكتوري چند نقطه اي : در اين نوع سيستم از هر انژكتور به طور جداگانه براي پاشش سوخت ، مستقيماً از سوپاپ ورودي به داخل سيلندر مجزا استفاده مي شود . به عنوان مثالي از اين سيستم مي توان سيستمهاي KE-jetronic و L-jetronic رانام برد .
سيستمهاي انژكتوري مكانيكي : سيستم K- jetronic يك سيستم انژكتوري مكانيكي با كاربردي وسيع مي باشد اين سيستم سوخت را بطور مداوم و پيوسته پاشش مي كند .
سيستمهاي انژكتوري مكانيكي – الكترونيكي : سيستم KE-jetronic نوع جديدتري از سيستم K- jetronic و با قابليتهاي بيشتري مي باشد . اين سيستم محدوده بيشتري از اطلاعات كاركرد موتور را به سيستم كنترل حافظه باز الكترونيكي فراهم كرده و در نتيجه وظيفه تامين دقيق سوخت را در شرايط مختلف كاركرد موتور به عهده خواهد داشت .
سيستمهاي انژكتوري الكترونيكي : سيستمهاي انژكتوري الكترونيكي از انژكتورهاي الكترو – مغناطيسي جهت پاشش سوخت به طور متناوب استفاده مي كنند . به عنوان مثالي از اين نوع سيستمها مي توان سيستمهاي L-ketronic و LH-jetronic و MotronicSystem را نام برد .
سيستم هاي انژكتوري تك نقطه اي : سيستم هاي انژكتوري تك نقطه اي ازيك واحد انژكتوري كنترل الكترونيكي و نيز يك انژكتور الكترو – مغناطيسي كه مستقيماً در بالاي دريچه گاز قرار دارد ، استفاده مي كنند . اين انژكتور سوخت را به صورت متناوب به داخل مانيفولد ورودي پاشش مي كند . به عنوان مثالي از اين نوع سيستم ، مي توان Mono-jetronic را نام برد .
مزاياي سيستم هاي انژكتوري سوخت رساني
كاهش مصرف سوخت : اين سيستم تمامي اطلاعات ضروري كاركرد موتور ( نظير سرعت موتور ، بار موتور، درجه حرارت ، ميزان گشودگي دريچه گاز ) را جهت تطابق دقيق شرايط كاركرد ديناميكي يا ساكن ، مشخص كرده و بدينوسيله مقدار دقيق سوخت خورد نياز موتور را تحت شرايط مشخص شده تامين مي كند .
افزايش بازده موتور : سيستمهاي K-jetronic و L-jetronic آزادي عمل بيشتري را جهت پر شدن كامل سيلندر ( بازده حجمي ) و گشتاور بالاتر فراهم مي كند . اين عمل باعث افزايش توان خروجي و نيزبهبود نمودار گشتاور خواهد شد . هم چنين Mono-jetronic قابليت تطابق با سيستمهاي اندازه گيري جداگانه سوخت و هوا رانيز دارا مي باشد.
قابليت شتابگيري سريع : تمامي سيستمهاي انژكتوري خود را با تغييرات بار موتور در هر شرايط كاركرد ، بدون هيچ وقفه اي مطابقت مي دهند . اين قابليت در هر دو سيستم انژكتوري تك نقطه اي و نيز سيستم چند نقطه اي وجود دارد . سيستمهاي چند نقطه اي سوخت را مستقيماً به طرف سوپاپ ورودي پاشش مي كنند . در اين نوع سيستم مشكلات مربوط به تغليظ سوخت را در داخل سيلندر وجود ندارد . در سيستمهاي انژكتوري تك نقطه اي ، بايستي مشكل وجود لايه هاي تغليظ شده سوخت در سيلندر را بطريقي رفع كرد . اين مشكل با ايجاد سيستم طراحي جديد كه سوخت را مخلوط كرده و اندازه مي گيرد رفع خواهد شد .
قابليت استارت بهتر در هواي سرد : مقدار دقيق سوخت با درجه حرارت موتور و سرعت استارتر مشخص گريده و امكان استارت سريع و پايداري سيستم موتوردر دور آرام را فراهم مي كند . در فاز گرم شدن موتور ، سيستم دقيقاً از مقدار مشخصي سوخت جهت راه اندازي سيستم و در پاسخگويي به نياز دريچه گاز در تامين كمترين مقدار مصرف سوخت استفاده مي كند.
آلودگي خروجي كمتر : در اين سيستم مخلوط سوخت – هوا تاثير مستقيمي بر عمل تجمع گازهاي خروجي از اگزوز خواهد داشت . در صورت كاركرد موتور با كمترين سطح آلودگي خروجي سيستم تشكيل مخلوط سوخت – هوا بايستي نسبت اين مخلوط در حد ثابتي نگه دارد . دقت كاركرد سيستمهاي ketronic امكلان ثابت نگه داشتن شكل مخلوط سوخت – هوا را فراهم آورده است .
گزارش کاراموزی احتراق در موتورهای اشتعال پروژه کارآموزی احتراق در موتور های اشتعال جرقه ای تحقیق احتراق در موتورهاي اشتعال جرقه اي سیستم انژکتور سوخت چگونه کار می کند پروژه کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو انواع موتورهای احتراق داخلی مقایسه موتورهای القایی تک فاز تکنولوژی موتورهای درون سوز پایان نامه کارکرد سنسورها در تنظیم کارایی موتور خودرو

این مقاله فاقد تصاویر مربوطه می باشد

فهرست مطالب

موتورهاي اشتعال ( احتراق ) جرقه اي يا اتو
اصول كاركرد
اصول كاركرد موتورهاي چهار زمانه اي
سيستم هاي آرايش مخلوط سوخت – هوا
سيستم هاي انژكتوري چند نقطه اي
سيستمهاي انژكتوري مكانيكي
سيستمهاي انژكتوري مكانيكي – الكترونيكي
سيستمهاي انژكتوري الكترونيكي
سيستم هاي انژكتوري تك نقطه اي
مزاياي سيستم هاي انژكتوري سوخت رساني
تاريخچه سيستمهاي سوخت رساني انژكتوري
اصول كاركرد
نيازمنديهاي سيستم
توليد ولتاژ بالا و ذخيره انرژي
محل و زمان اشتعال
تايمينگ جرقه و آلودگي خروجي
سيستم مديريت خودرو
سيستم سوخت رساني
پمپ بنزين الكتريكي
طراحي سيستم
تغيير در طراحي سيستم
پمپ هاي هيدروليك
فيلتر سوخت
ريل سوخت
سيستم پاشش سوخت
انژكتور الكترومغناطيسي
كويل
طراحي و اصول كاركرد
تقسيم ولتاژ
تقسيم ثابت ولتاژ
سنسور جريان هوا
جرم سنج هوا با سيستم سيم داغ
جريان سنج هوا توسط سيستم فيلم داغ
سنسور فشار مانيفولد ورودي
سنسور دريچه گاز
شرايط كاركرد سيستم
تصحيح ضرائب مرحله انتقال
قطع سوخت در هنگام شتاب بيشتر از حد / تجديد جريان سوخت
كنترل حلقه بسته در دور آرام موتور
عيب يابي سيستم
بازديد اوليه سيستم
دسته بندی: فنی و مهندسی » برق،الکترونیک،مخابرات

تعداد مشاهده: 223 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 37

حجم فایل:39 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: